• Lærer Ola Strand med Bjørklund skoles nye fane foran stabburet på Bleiken. August 1906.