• Bjørklundelever på skogplanting på Lars Blekens eiendom. Gutter med hakke, jenter med kurv. Alle navnene er er notert i tur og orden og tilgengelige i arkivet på Hadeland Folkemuseum.