Skien i nyere tid 

Fotos fra  90-tallet og framover til nå…


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2018