Scamclip arkiv Spesial • Arbeidet startet i november 2014. Nytt stoff legges til sporadisk. 

Januar 2024: …har dette knippe nettsider holdt koken i ti år fra start. Nå parkeres det, med henvisning til Frierbyen.no.

Fotomateriale knyttet til ungdomsarbeid i Skien og journalistikk i Telemark Arbeiderblad i siste halvdel av 1960-årene + Reportasjer fra dagens Skien, der eiendomsspekulantene rår grunnen…

28. august 2020: Ibsens Venstøp blir aldri som før • 9. mai 2020: Nettavishumor • 19. mars 2020: Dyrsku’n og Gaustadtoppen i samme lørdags-TA 1969  • 1. desember 2019: Juletema på Skotfoss: – «Boller og fat til mat»  Oddebakken • Mai 2019: Vandretur over land til Mikaelshula Januar 2018: Alt for sin by/Snipetorp nå, Jeppe Jensens arkiv

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2024