Et kultursentrum på Bergsland!

Heller enn å sende Skiens «grunnstein» – selve Byrakivet – til Kongsberg bør byens politikere gripe anledningen til å tenke selv. Les mer.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020