Per 18. desember 2014

Next

… har jeg arbeidet med dette nettstedet ca. en måned. Redaksjonelt har det nå funnet sin form. Temaer og menyer er på plass. 

Innholdsmessig begynner det også å hjelpe, men mye gjenstår. I det store og hele dreier dette seg om et fotoarkiv som har ventet lenge på en ryddesjau.

OHM og Klubb 44 har fått mest oppmerksomhet til nå. Naturlig nok, etter at en kurator for en utstilling som skal opp på Hennie-Onstad Kunstsenter våren 2015 banket på døra i november, og ville se på materiale fra og høre om OHM og «1 min. stillhet» på Stevneplassen våren 1969.

Løsningen – på dårlig hukommelse – ble å reise til Skien for å bla i avisårgangene. Både komplettene på Telemark Museum og mikrofilmene på Skien bibliotek. 

Dermed har jeg etter hvert stoff om hva de enkelte fotografiene i arkivet mitt – utenfor nevnte temaer – handler om. Flere negativer vil bli skannet, omtalt og lagt ut på dette nettstedet i de nærmeste uker.

Høvikodden

I januar engang reiser jeg til Skien igjen for å fylle på. 

Var en privat kladdebok med innsyn for spesielt inviterte fram til 22. desember 2014. 

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020