Saker Skien Bystyre kan legge på iPad’ene sine til neste Snipetorp-møte

Dette blir etter hvert en serie. Først hagesaken. Neste en tur i Brattalia.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020