Strutsepolitikken fortsetter

Bygningsrådet i Skien ga ROM eiendom sitt ja - til nedbygging av hagen i Bratsberggata 2. Midt mens de faglige argumenter mot tårner seg opp stikker de trassig hodet i sanden. Mer om dette.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020