Klubb 44

Previous

Huset i Klostergata 44 var tomt og vel egentlig bestemt for riving før Klubb 44 rykket inn i januar 1966 - for en stund.  Selv kom jeg med litt senere, våren/sommeren i 1966 – og drev på der til sommeren 1967.  Da var huset sprengt både bruks- og kapasitetsmessig

Mange stilte på dugnadene, enda flere på rocke-konsertene. Men det var bare å stikke innom, når som helst. Det ble rom nok både i kjelleren og i  etasjene over. Det aller, aller meste som skjedde i Klubb 44 dette ca. halvannet året hadde gått i glemmeboken. Noe kom på plass etter par runder på Skien bibliotek med TA-årgangene på mikrofilm. Men til og med arrangementet på 17. mai var en overraskelse da helsiden med forhåndsomtale av arrangementet kom opp på skjermen

Etter å ha bladd igjennom avisene på nytt er det bare å konstatere – at jeg fortsatt husker svært lite av de mange arrangementer som klart og tydelig har funnet sted.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020