Klubb 44 gjenåpnet

Må nok si at jeg husker dugnadene mer enn arrangementene i Klubb 44. Eller kanskje trafikken der, til alle døgnets tider – mens vi fikk huset i funksjon. Det var peisen i kjelleren, som ble til som et svennestykke for en vordende murer. Det var maling og fiksing i alle rom. Ungdomsarbeid er mer enn å stelle til dans. Pussig nok har jeg fortsatt hele livet med å fikse opp gamle hus.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020