Klubb 44 med nytt ansikt


Slik var det  min medvirkning som «primus motor» i Klubb 44 begynte. Erik Holand øverst til venstre.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020