Pack på øving i Klubb44

Sex Pistols? – noen år tidligere.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020