Road Runners på 44

Ikke store avstanden mellom band og publikum på Klubb 44.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020