Rosa Seierstad trakk fullt hus

Rosa Seierstad flankert av Andreas Hompland og Jan Kåre Svendsen. Sistnevnte, alias «Walter», den mest trofaste medhjelper både i tiden med Klubb 44 og i OHM-perioden. Elektriker med fast jobb i SKK (Skiensfjordens kommunale kraftselskap), der det må ha vært en vaktturnus med anledning til oppmøte til alle slags tider – utenfor jobb. 

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020