Stevneplassen 17. mai 1967

Jeg har vitterlig snekret sammen både siden, tatt i alle fall noen av bildene og hatt fingrene i mye av dette programmet både i forkant og under avviklingen. Men i mitt minne er denne begivenheten vekk. Jeg skriver det på journalist-hukommelsen: Hver dag en ny sak. Når den har vært på trykk er den (les: må den være) glemt. Ellers – osv.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2024