Voksent besøk i kjelleren


Kjelleren var kalket og pyntet opp etter beste evne. Her et knippe av de ivrigste på dugnadene.  Aktivitene tiltrakk seg også voksen oppmerksomhet - og besøk. Her av doktor Paul Gløersen, som jeg husker som nabo på Gimsøy på 1950-tallet. Besøket  kan ha hatt sammenheng med Gløersens engasjement i Rotary på denne tiden. Gimsøy Rotaryklubb var nettopp startet, og Gløersen figurerte senere som dens første distriktsguvernør i 1972/73. (Skrevet inn her 4. november 2014.)

OPPDATERT 13. november 2014: Har nå sjekket avisene fra den gang  på Telemark museum og «Skiens Rocke Historie». Jammen var det mye jeg hadde glemt. Ikke spor i hukommelsen av at Klubb 44 var et Rotary-initativ, mens jeg fortsatt var til sjøss.  Og at det var rockekonserter der  fra start, nærmere bestemt 29. januar samme år. (Se Skiens rockehistorie side 33.) Men så hadde det vel roet seg mot someren, til det ble helt stille. 

Selv var jeg hjemme i Skien igjen litt senere på vinteren og fikk jobb i TA, først som kveldsvakt og etter hvert som utegående reporter. Trodde jeg var igang med Klubb 44 allerede da, men nei - ikke spor av Klubb 44 i TA før helt i slutten av september. Noe har jo skjedd før det… Tipper det var Gløersen… i alle fall fant jeg på å sette igang en nokså gjennomgripende «rehabilitering» av hele huset. Så mye husket jeg. Ikke minst den splitter nye peisen i kjelleren, som ble murt som svenneprøve.


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020