Skjebnetimer i bystyret – Skal Skien bli en by under vannet?

Previous

Oppdatering fredag 16. desember, mens bystyret fortsatt sitter samlet til julemøte:

Et trist og historieløst vedtak i går. TA rapporterte at rådmannens knappe innstilling ble vedtatt, uten spor av debatt: Bygningsrådets vedtak fra tidligere ble banket igjennom.

Trist og historieløst: En overbefolket boligcanyon på Langbrygga blir ikke koselig om 50 år. Forfallet starter lenge før. Skiens sentrumsområde har i hele byens 1000-årige historie vokst nordover. Slik burde det ha fortsatt. Nylende kunne snart ha ligget sentralt. Det var også planen den gang.

… … … Onsdagens varsko til bystyret:

Torsdag 15. desember, midt i julerushet, skal Skien bystyre starte en to-dagers debatt, og etter alle solemerker, slik politikken i byen styres nå om dagen, banke igjennom ROM eiendoms gigantprosjekt på Langbrygga.

Julehefte-sjokk 2016

I år som i fjor…

Samtidig startes salget av leilighetene i «Snipetorplia» på samme snedige vis som planene i «Brattalia» kom for dagen i fjor. 

Det er ikke måte på hvordan byens folkevalgte kan snu ryggen til alt som tidligere er vedtatt. Det gjelder begge steder!

Det bør ikke herske tvil om at hvis disse prosjektene realiseres, så kan politikerne i salen, samtlige – bortsett fra den som reiser seg og stemmer imot – vinke farvel til gjenvalg når den tid kommer. 

Leilighetene i middelalderhagen til Bratsberggata 2 er mildt sagt et risikoprosjekt for den som kan tenke seg å bo der. Grunnen over jernbanetunellen er farlig. Det har Jernbaneverket selv sagt. Dyrt kan dette bli på flere måter før det kanskje står klart.

Når det gjelder ROM eiendom og Langbrygga har ROM eiendom, kommunens ansatte fagfolk og politikerne heller ikke skjønt hvor de befinner seg. En storflom kan komme før de aner, som feier alt nedover elva til Porsgrunn og Frierfjorden. Der har de plukket vrakgods fra Skien før.

Helsemessig blir det heller ikke bra å bo i frostrøyken der på disse tider av året. Men aller verst kan det bli om en generasjon eller to, når havnivået – som det nylig ble spådd – når Hjellevannet.

En barndomskamerat fra Gjemsø, Arnold Nomme, har lenge vært engasjert i denne saken.

Han ga beskjed så fort disse planene ble luftet. Likevel dukker ikke alvoret opp i kommunestyresalen før i 12. time. Nå har han sagt fra igjen. Han skriver:

Skien min kjære by

Jeg er stolt av min by Skien, men jeg har nå begynt å tvile på hvor lenge dette vil vare for min del?

Skien, som er en av de eldste sjøfartsbyene i Norge, er nå i ferd med å miste sin identitet på grunn av kapitalkreftene som er i ferd med å ta over styringen av hele bystrukturen.

Jeg husker tilbake til den gangen vi hadde et levende sentrum, med fiskebasarene nede på Fiskeslepet, båttrafikken med lasting og lossing av skutene. Losset båter med salt og sukkersekker og lagret dem i Hamburgerskuret ved siden av Tollboden. Jeg er muligens også en av de få som har mønstret ut fra Havnekapteinens kontor i Skien rådhus.

Jeg vet jo at dette er historie som aldri kommer tilbake, men la oss nå ikke rasere resten av vår kjære by!

Jeg skrev brev til kommunen med kopi til Rom eiendom den 20.01.2014 etter informasjonsmøte i Rom eiendoms lokaler. Dette underbygger noe av det jeg skriver her, dette bør ikke være noe nytt verken for kommuneansvarlig eller utbygger.

Jeg er lite imponert over vår bys politikere som følger utbyggernes piper, det gjelder bryggeprosjektet og biblioteket.

Med å bygge ut så mye på bryggene som en leser i avisene, at det skal bli store butikker, restauranter og at de ønsker å flytte biblioteket også til bryggen.

Gratulerer politikere av Skien by!!!

Nå er dere i ferd med å legge hele Skien sentrum død.

1. Først tillater dere å bygge ut på bryggene.

2. Så sier dere fra dere åpen gangvei langs vannfronten

3. Bygger ut i elva pluss småbrygger videre ut i elva

4. Tillater en bru fra Bjarkå fergeleie og over til Klosterøya. Dette er jo smart, for da blir det jo lettere å komme over til Herkules uten å bruke sentrum. Det er jo en fin måte å tømme vårt sentrum mer enn det allerede er.

5. Etter det jeg ser så sitter også kommunen med store utgifter for å hjelpe byggherrens plan om den nye bydelen og brua.

Dere snakker også varmt om å redusere biltrafikken, men likevel ønsker dere en storbarnehage i det gamle sykehjemmet. Dette er jo fint tenkt, for da får alle foreldrene på de lokale barnehagene en mulighet til å kjøre bil inn til nordre bydel og øke inntjeningen til bomringen! Nå må en eller annen av dere politikere komme dere ut av en eller annen rosenrød fantasiverden dere er i ferd med å bygge!

Det samme med skolen dere nå bygger på Klosterøya. Tenker dere ikke på den økte trafikken dette vil skape på vestsiden?

Det første dere bør stoppe er brua over elva fram til Klosterøya!

Bygg heller (som jeg skrev i brev til kommunen etter det første visningsmøte av prosjektet til Rom eiendom ble presentert for publikum) en bru over Damfoss og over til Smiøya. Dette vil bringe folk nærmere sentrum. Det blir bare noen få minutter ekstra å gå og litt ekstra trim.

Biblioteket bør også bygges i samsvar med Ibsenhuset.

Jeg håper noen av våre politikere våkner opp av byggerusen og tar til vettet.

Det kan vel ikke være noe dere er stolte av som politikere at sentrum dør når Bryggen og Klosterøya/ Bjarkåbrua er et faktum.

Det er ikke for sent å snu for dere politikere av Skien by!!© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020