Tvedthjørnet

…i Klostergata.  Klubb 44 lå omtrent ved lyktestolpen til høyre - i 1966. Fortsatt høy musikk på plassen.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020