Skummelt 

NB! Ikke korona. Fra TA 10. juli 2016

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020