Bjørneskinn og kiste

…kan du derimot kjøpe. Sju tusen for bjørnefellen.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020