Et kultursentrum på Bergsland!

Rådmannen i Skien vil fleske til med 25 millioner kroner til nytt museumsbygg, skriver TA 17/10. Det er flott. Men det er ikke så flott at pengene er myntet på et bygg inne i selve Brekkeparken. Med en hel parkeringsplass ledig på andre siden av gata skal man heller ta av byens enestående perle. 

Foreløpig er dette bare prosjektmakeri. De kommunale kronene bør nok sees på som et slags agn, en bønn om statlige bidrag.

Enn om Skiens politikere heller tenkte litt selv? De kan tenke minst like stort og flott – med et enda større perpektiv! 

Her ligger tomta:

BergslandA


Døra til venstre leder inn til Skiens Byarkiv, som det i øyeblikket er planer om å flytte til Kongsberg. 

En slik flytting vil være ren kulturell årelating. I en hvilken som helst kultur er arkivene selve grunnsteinen. Flytting burde være utenkelig.

Slike steder møtes leg og lærd, bysbarn og tilreisende, som vil vite noe om grunnlaget for livet vi lever i dag, på akkurat disse kanter.

Bergsland (se flyfoto) er en glemt plass midt i Skien, bare noen steinkast bortetter Øvregate fra Brekkeparken. Teknisk etats anlegg til venstre på flyfotoet. Arkivtomta under og ut for løvprakten til høyre. Og ellers plass til både park og parkering.

Gjennom mange år har Skien – og Telemark – satset på høyere utdanning og institusjoner som også driver med forskning. I arkivet på Bergsland har byen fortsatt hånd om råvarene for slik virksomhet.

Derfor må byens politikere trå til og tenke selv nå. De må beholde arkivet på Bergsland, og bygge videre på det. 

Det nye museumsbygget kan sammen med Byarkivet bli et nytt kultursentrum på Bergsland!

•••

Mer om Skiens byarkiv:

http://www.ta.no/nyheter/her-ligger-byens-hukommelse/s/1-111-2719270

https://www.nrk.no/telemark/velkommen-inn-i-_byens-hukommelse_-1.12185095

I lys av NRK-linken foran: På Skien kommunes nettsted fortelles det om byarkivet:

«Skien kommunes historiske arkiv ble fra 2007 slått sammen med Skien bibliotek. Arkivmaterialet er lokalisert i Sivilforsvarets gamle kommando-enhet på Bergsland, mens byarkivaren har kontor på Skien bibliotek. Publikum har adgang til arkivet etter avtale.»

Her skryter kommunen på seg noe som det ikke lenger bevilges penger til. Teksten står der uforandret i januar 2017. 

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020