Ibsenhuset avduket på ny

Brei, fin skurd kan det bli, hva nå tanken enn kan være. Lys på fasaden gir i alle fall hogsten. Ibsenhuset trer fram på ny - i all sin 1970-talls prakt. 

25. mai 2015 kl. 16.39

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020