Flyvende arkitekter i Brattalia

Brattaliablokkene

At planleggerne av blokkbebyggelsen i Brattalia ikke har hatt bakkekontakt har de selv fortalt – høyt og tydelig - i egen presentasjon av prosjektet. 

De gule byggene som stikker opp, over trærne - som alle interesserte sikkert nå har sett i aviser og på nett - hvor kan man stå for å se dem akkurat i det perspektivet? I lufta.

Hvis blokkene en gang blir bygget vil folk se en langt mer ruvende bygningsmasse fra der de ferdes mest i dette strøket, strekningen fra rådhustrappa, over Rådhusplassen og ned til Bryggevannet. Prøv denne:

Brattalia panorama 30 mai 2016

De seks (?) etasjeblokkene skal bli høyrere enn trærne i Høyerhaven. Utropstegn trengs ikke.

Hvis blokkene skal opp, vil trærne komme ned. Det er flere grunner til det. En er det som nettopp er påpekt av Fortidsminneforeningen, Telemark avdeling: 

Det er vel kjent fra mange prosjekter at trær ikke overlever slike omfattende terrenginngrep som her planlegges. De blir en fare for omgivelsene og blir egentlig bare en god tanke på papiret. 

Foreningen ved styrer Else M. Skau har levert en nådeløs kritikk av hele prosjektet og protest på måten det er fremmet på - som svar på nabovarslet. Les hele brevet her.

En kanskje vel så opplagt grunn – om trærne likevel skulle bli stående, en stund – er at også de som betaler for, og flytter inn i, leilighetene i de nedre etasjer – også ønsker å se Hjellevannet fra stuevinduet, både sommer som vinter. Det kan bli vel mørkt for dem der nede i «skogen».  


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020