Fylkeskommunal ferieglipp – eller var det planlagt slik? 

Ser i nettutgaven til avisa «som tar tak i Telemark» - sier de i alle fall på bussreklamen - at det har skjedd noe igjen i Snipetorp-saken. TA har lagt saken ut som plusstoff, altså ikke som lesbar for meg. Så jeg måtte sjekke med lokale kontakter hva som nå hadde skjedd. Hvem «de» er det denne gang?

Det viser seg å være Telemark fylkeskommune som nå har sagt at de «er fornøyd med tegningene».

Sukk. Det var andre tider da vi hadde en virkelig faginstans på fylkesmuseet, en ordentlig Fylkeskonservator. Det er den fylkeskommunale administrasjon som «er tillagt» denne jobben nå, det som skal være selve faginstansen med ansvar NB!-registeret, på mandat fra Riksantikvaren.

Det er noe her som ikke henger på greip. Hadde jeg fortsatt vært avismann i TA, som «tar tak i Telemark», ville jeg fluksens ha skaffet meg papirene. Hvem var det som klarerte dette nå? Det vil si skrev under og sendte fra seg saken. Midt i sommerferien. Vedkommende som skal fungere som Fylkeskonservator har vært ruvende fraværende.

Mulig det står noe om dette bak betalingsmuren. Men oppslaget gir få signaler om synderlig engasjement i saken.


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020