Brattalia – en flomvei

Det kan være at ROM eiendom bare hadde sett etter «huller på kartet» da de kastet seg over Brattalia, i berget opp fra det gamle jernbanetorget i Skien. Det er slik spekulanter opererer. «Der har vi Skiens indrefilet! Hent inn arkitekter og prosjektleder!»

Hadde de sett nøyere på terrenget, ville de kanskje ha bakket ut. Det er minst én god grunn til at det ville ha vært klokt. 

Brattalia oppmåling

Ut av fjellet i Brattalia renner en bekk, en kilde som ikke lar seg stoppe av kuldegrader. Det vet vi som på kalde vintermorgener har kommet kjørende inn til jobb – i svingen under Høyerterrassen ned mot Rådhusplassen. 

Brattalia storbekken2

På vanlige dager forsvinner mesteparten av bekken ut av fjellet straks ned i en kum. Men det kommer alltid en dråpe! – ned på veien likevel.

Brattalia sildrebekk

Derfor – av naturlige grunner – har det i tidligere tider ikke vært store bebyggelsen i Brattalia, selv om folk i århundrer har bodd svært tett både mot nord og sør. 

De par hus som en gang lå der, kom der av den naturlige grunn at de som bygde trengte rennende vann. En badeanstalt, og byens første fotograf – leser vi i «Skien – den smukkeste bygde by». Merk også fontenen:

Brattalia gamle dager

Det skulle være parker i byer i gamle dager. 

Parken på Mudringen Skien gamle dager

Nå kommer ROM eiendoms boligblokker i skyskraperfasong her, kanskje? 

Har bystyreflokken vært nede og sett? Mindre enn et steinkast fra rådhustrappa. Blokkene blir jo høyere enn trærne!

Grunnen i Brattalia er kanskje heller ikke den enkleste å legge skyskrapere på. Steinblokkene ligger nokså løst mellom trærnes røtter.

Brattalia terrasse

Men det finnes vel fast fjell – langt nede. Da kan vi glemme trærne, som nå både lever og gjør godt her på grunn av vannsiget i grunnen. Det vil bli mye mer vann utfor lia uten disse trærne.

Hovedproblemet med Brattalia er at den er en flomvei. Sånt visste folk i gamle dager. 

Skien har i historisk perpektiv vært risikovillig nok med beliggenhet, og i nedbørsrike år måttet betale heftig for det. Men av alle steder, også Brattalia?

Helt fra vannskillet oppe på Frogner kommer overvannet ned her. Fra uminnelige tider har det til dels funnet sin vei i grunnen. Men glem ikke at dette også er en bekk, som ikke blir hyggelig i flomvær. 

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020