Hagene i gamle Skien

Apropos hagen i Snipetorpgata 30, tidligere Bratsberggata 2 (mer om den lenger nede): 

Snipetorp JPJensen + kart og maleri-4

 «Solglad dag i hegnet have…» er et Ibsensitat. «Kjærlighedens Komedie» 1862. Fotofaksimile fra Jens Per Jensens «Ibsengården på Snipetorp - Bygningene og haven».

Poenget bystyret må merke seg her er hva et hageanlegg i Gamle Skien representerer byplanmessig. Vil man, som alle i bystyret er enige om, bevare Snipetorp som kulturminne, kan man ikke lage en arkitektkonkurranse for å «tette igjen hullene på kartet». Mer fra samme hefte:

Snipetorp JPJensen + kart og maleri-5


I Snipetorpgata 30 var hagen slik:

Bratsberggata 2 1796 kart

Representantene kjenner vel dette kartet allerede, Jegerkorpsets nøyaktige og detaljrike kart over Skien. Det ble gitt som gave til byen som takk for oppholdet der i 1796. Nå er det siste sjanse til å bevare en slik hageflekk, som byen var pepret med på den tiden Snipetorp som kulturminne skal representere.

Det finnes et annet lite hefte - som jeg regner med at flere av bystyremedlemmene har hjemme hos seg selv - som de nå absolutt må kikke på. Det er «Byminner 4», også av Jens Per Jensen. Det kom ut i 1965. Viktigste opplysning representantene må notere seg fra denne er Bystyrets behandling og vedtak noen år tidligere:


Personlig synes jeg det kan bli vel mye mas om salige Henrik Ibsen og alt det der – ved enhver anledning i denne byen. Vi snakker hager nå! Da kan man ikke, som partiet Venstre nylig gjorde, frimodig undrende spørre om råd fra arkitektforeningens leder. Man får heller selv gå i arkivene og holde seg til saken, slik den forlengst er utredet og vedtatt i det organ man er valgt inn i. Eller, i det minste, forlange at saksutrederne gjør det for seg.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020