Skien kommune og Telemark fylkeskommune tabber seg ut – Ikke for sent å snu

Det går mot sommer, og snart kommer ROM eiendoms prosjekt i Brattalia/Snipetorp til de kommunale organer igjen. 

Bratsberggata 2 til Trine

Men en ting er en reguleringsplan, en helt annen situasjon er det når selve bebyggelsen kommer opp til behandling, kanskje allerede i løpet av noen feriefylte sommerdager.

Denne gang kommer ikke dette til å skje uten påsyn fra folk ute i byen. Det blir ikke som sist, da bare folk på kommunale lønningslister hadde begreper om hva ROM eiendom siktet mot. 

Før og under neste runde med møtevirksomhet i folkevalgte organer vil det ikke stå på informasjon om hva den nye bebyggelsen kommer til å bety for byens framtidige trivsel og renommé – om hva konsekvensene blir for Skien som by dersom boligkomplekset kommer opp som planlagt, i høyde og bredde. Det skal jeg skrive mer om her etter hvert.

Det er nå viktig å notere seg at sterktvernede Bratsberggata 2 skiftet adresse til Snipetorpgata 30 før planene ble lansert.  Dette er i seg selv nok til at saken bør utredes på ny. Dermed kan fredningen av denne eiendommen/adressen ha «gått hus forbi», for eksempel i den fylkeskommunale kulturetat.

Riksantikvaren har forholdt seg taus så langt. Det kan komme av at nasjonalt ansvar på dette feltet i de siste årene er delegert ned til regionale organer. Men hva kan vel fylkeskommunale kontorer om NB!-listen over sterktvernede eiendommer og strøk? 

Det hersker ingen tvil om at eiendommen er oppført i det som hos Riksantikvaren heter NB!-registeret. Altså en nasjonalt verneverdig eiendom slik den var, og fortsatt er i dag. Eiendommen er også fortsatt oppført i Skien kommunes kartdatabase som en selvstendig grunn, men nå altså i Snipetorpgata 30 (se skjermdump nedenfor). 

Det er foreløpig uklart hvilke transaksjoner som har foregått med denne eiendommen i senere år. Telemark fylkesmuseum eide den i sin tid. Dermed er det duket for en interessant opprulling av hvordan ROM eiendom har jobbet fram dagens situasjon. 

Riksantikvar Jørn Holme, som vel fortsatt er øverste myndighet her, vil få en sak å bakse med som ligner på den Kunnskapsdepartementet nå strir med i Westerdal-saken. I denne har Dagens Næringsliv (24.april) forklart tydelig nok hvoran slike saker oppstår – og hva de ender opp med. De private aktører må krype til korset og rette opp konsekvensene av sitt overmot (betale tilbake i hundremillioner), mens departementets saksbehandling får seg en betydelig ripe i lakken for manglende oppmerksomhet.

I Skien kan det gå så langt som til at ROM eiendoms leiligheter helt inntil Kleivbrua i Snipetorp en vakker dag må rives.

Snipetorpgata 30

Skjermdump/faksimile av Skien kommunes kartdatabase på nett 25. april 2016.

P.S. Publisert som leserinnlegg i TA 11. mai 2016.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020