Skiens byarkiv på Bergsland – Også en politisk skandale

Tenk at jeg skulle treffe gammelordfører Rolf Erling Andersen i byarkivet på Berglsland. Helt uventet. 

Thor og jeg i Camilla Collets vei

Per  Helge og Thor i Camilla Collets vei

Jeg var kommet for å treffe min barndomskamerat fra Colletsvei på Kleiva Thor Wølner Gundersen – og se hans livsverk byarkivet. Vi hadde ikke prata sammen, tror jeg, siden tredje klasse. Da flyttet min familie til Kragerøgate 14 på Gimsøy – en ny verden. 

Fram til tiårsalderen var vi sammen hver eneste dag, fra før vi kunne gå, bare bortsett fra når en av oss var av gårde på ferie. Rart at vi begge siden har dyrket interessen for tidene som har gått, fra fjern fortid. Rart også at midt mens vi satt der dukket Rolf Erling Andersen opp.


Her tenker nok Rolf Erling Andersen (to fra venstre), nå som nestor i kommunalpolitikken, – hva KAN jeg gjøre for å bevare og holde på dette her i Skien!

Thor Wølner Gundersen til høyre. Tl venstre Per Forsberg, leder i Skien Historielag. Tidligere skolesjef Tormod Aulebo orienterer.

Anledningen viste seg å være at det verserer enda et trist kommunalpolitisk initiativ i byen i disse dager (i tillegg til byggingen av funkisblokk inntil muren i Snipetorpgata; selveste Kleivbrua). Det er også snakk om å flytte det møysommelig oppbygde og nå – i klimaregulert bomberom – forskriftsmessig bevarte Skien byarkiv på Bergsland – til Kongsberg. 

Flere partier hadde vært innom på Bergsland i det siste for å se selv hva byen i så fall kom til å miste. Nå var det som snarest Rolf Erling Andersens tur - straks før bystyresaken kommer opp, med nytt møte om en halvtime.

Skiens byarkiv i TA-2

Hva dette virkelig handler om oppdaget jeg litt senere, i TA. I samme oppslag på debattsidene denne dagen figurerte vi begge to, Thor og jeg, med navns nevnelse. Mitt innlegg om ROM eiendoms prosjekt til venstre, og en presentasjon av byarkivsaken fra Skien historielag til høyre. (Klikk på faksimilen for å lese.)

Til byarkivet hadde jeg tatt med et par eksemplarer av Klubb 44-magasinet. Siden opplaget ikke er helt tømt, Thor skal få igjen sitt tapte eksemplar senere,  ga jeg ett av dem til gamleordføreren. Han ba om tydelig bekreftelse på at dette klenodiet nå var i hans eie. Og jeg fikk forsikring fra ham om at saken i Snipetorp nå ikke handler om hvordan huset ser ut, men at det i det hele tatt skal bygges akkurat der.


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020