Svar fra Riksantikvaren: «Bystyret har skylda» 

5. september 2016 kom det endelig et svar fra Riksantikvaren. (Klikk på brevet til høyre.) 

Oppropet til kulturpersoner på den nasjonale arena som Trine Fragell Meland forfattet og distribuerte i slutten av august, avstedkom nok et tilsvar fra Riksantikvaren nå.

Om noe positivt skal sies om dette triste budskap, så er det at Riksantikvarens pekefinger peker nådeløst på hvem som har forsømt seg: Politikerne i Skien bystyre.

Altså må det gjentas: Det er ikke for sent å snu!

Både hus og hage ligger der, fortsatt uberørt av gravemaskiner. 

Uten middelalderhagen og det sterktvernede gamle skjenkestedet helt intakt slik det fortsatt står, er Skien som Ibsen-by sprengt i filler. Vel å merke av byens egne politikere. 

Spørsmålet de ansvarlige bystyremedlemmene må stille seg nå, er hvordan de kunne havne i dette uføret, og hvordan saken ble presentert for dem i de innledende runder. 

Først ble det sagt at dette kunne man komme tilbake til når byggesaken skulle behandles. Og uansett, fikk man vite, ville det kulturhistorisk verneverdige bli tatt vare på når saken kom opp på fylkesnivå. Det står jo med «store bokstaver» på Telemark fylkeskommunes nettsider at denne saken er helt opplagt!

I dag sitter altså Skien bystyre nok en gang med «svarteper» i en, av dem selv, høyt prioriert kultursak. Det er kanskje ikke så rart når man ser andre saker - fra mange år tilbake - som rasler rundt som høstløv i byens gater. 

Senest på lørdag (3/9 2016) skrev Varden om bibliotekplanene, der det nå skal ansettes en ny saksbehandler «som skal komme med en anbefaling for hvor biblioteket skal ligge». Fem år etter at den opplagte løsning ble lansert – Arkaden ved Handelstorget – lages det til en svær ny saksbehandlersaus med en bråte «nasjonale og lokale samarbeidspartnere». 

Bystyret må også spørre seg, i lys av den gigantiske utbyggingen på Langbryggene som nylig ble lansert: Hvorfor skal da en eiendomsspekulant – med så store planer kloss ved – tillates på død og liv å legge fire leilighetsblokker i byens siste middelalderhage? 

Dette er et «pek» til kultursjef og kulturpolitikere i Skien. ROM eiendom vet at dette vil knuse Skiens ry som «Ibsen-by». OG skape en sammenhengende, høy som Bratsberg! firkantbebyggelse, hele veien fra Snipetorp til ut forbi Follestad. 

P.S. Den som leser brevet fra Riksantikvaren vil se at det er undertegnet «Leidulf Mydland (e.f.)». Mydland vil derfor være mannen som i ettertid vil få hengende på sitt rulleblad denne, på embedets vegne, triste avgjørelsen – om ikke noen kommer reddende til nokså snart. Riksantikvaren selv, Jørn Holme, er i permisjon til november. Fungerende i jobben er Marit Huuse.

 

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020