Nytt fra prehistorien

Før historien – de skrevne kilders historie – har vi prehistorien. For Skiensfjordens del vil det si fra den gang isen smeltet. Ikke lenge etter bodde det mennesker her. Hvor og hvor mange vet vi fortsatt lite om. Min teori er at de kom tidligere og i alle fall var langt flere enn arkeologene inntil nylig har trodd.

De store jernbane- og veiprosjektene som arkeologene har fått fingrave de siste par tiårene, både her og ellers rundt Oslofjorden, har lettet litt på sløret. Unge arkeologer av i dag kan også mye mer om denne tida enn arkeologene for noen år siden. Nå om dagen skriver de derfor om historien rett som det er. De vet for eksempel hva en knakkestein er. Den var ikke i pensum før. 

Det nye i faget er at unge arkeologer i alle fall vet hvordan livet i prehistorien artet seg. Dermed dukker det opp boplasser fra prehistorien nesten over alt i Skiensfjorden. Stikkordet er flint.


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020