OHM

Å dukke ned i mikrofilm-utgavene av TA-årgangene fra denne tiden avslører mest av alt hvor lite som blir hengende med i hukommelsen. Veldig lite! Denne alvorlige graden av  dårlig hukommelse skriver jeg på den daglige jobben jeg hadde - hver dag en ny avis som skulle ha sitt bidrag. 


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020