Avisomtaler i 1969

Her dukket det opp overraskelser, til og med i form av et teaterstykke! Tanken om den ujuryerte utstillingen regner jeg med både hadde med den rikelige plassen som ble stilt til rådighet å gjøre -  og OHMs aktiviteter/ samarbeid med Skien Kunstforening og Stømne den forutgående vinter. At jeg dro til Oslo med Mollestad og så utstillingen til Siri Aurdal, og at dette var ledd i planleggingen, er helt borte for meg nå. Men jeg har jo et foto jeg tok på den turen. Dette har sikkert vært som en forlengelse av aktivitetene i OHM.  Var nok inn og ut til Oslo mye på denne tiden i forbindelse saker som skjedde rundt Willi. 


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020