HenieOnstaddemonstrasjon1969-14

En kritiker, ukjent hvem, som ble ensom skyteskive.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020