HenieOnstaddemonstrasjon1969-12

Skyteskiva har noe å fortelle Egil Storeide. Nå…!

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020