Skiens-filmen 

Lydsporet til filmen er det eneste jeg husker, og kan dokumentere!. Etter en liten intro med Mothers kommer et brølende: «I am the God of Hell Fire!» fra Arthur Browns ferske LP. Frank Helgesen hjalp meg med å komme på hvem som laget filmen, som hadde premiere på OHM-kvelden på Høyerterrassen. Kameramann var Åsmund Tynning fra Vallemyrene i Porsgrunn, nå nabo til Frank i Rjukan-traktene og fortsatt fotograf. Videre på lydsporet leste Helge Fritzen noe – trodde jeg! Frank koblet i alle fall Fritzen til filmen. Men så i kveld fant jeg  lydsporet, digitalisert fra det gamle båndet for en del år siden! Bare musikk der. Mest Arthur Brown. Veksler litt mot slutten. Er på nær 15 minutter. Kom Fritzen inn med noe i mikrofonen etter det kanskje?

Oppdatering 26. januar 2015:

Hva «Skiensfilmen» enn kan ha vært, så fant jeg i alle fall nylig kortfilmteamet i OHM i en reportasje i TA på selve julekvelden i 1968:

Mer på det bibelske nivå her. Men lydsporet til Skiens-filmen finnes, til noen scener fra Ibsenparken?

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020