Primus motor

Instruktør for stykket muligens, men uansett primus motor i teateraktivitetene i Skien på denne tid til høyre. Tror hun het Inger Lorange Lunde, men har ikke noe belegg for det foreløpig.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020