Brennaktuell - for 50 år siden

Next

1965/66 overvintret jeg noen måneder i et undergrunnsmiljø i USA etter å ha mønstret av norsk skip i Cleveland. Hadde til og med en liten utstilling av tegninger i en alternativ bokhandel/bok-kafé. Underlig hvordan slike tegninger igjen blir aktuelle.

Trump


Mer om dagens mann:


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020