POPMOGULEN – Finkenhagen, eller – det var vel heller Finckenhagen?

Skiens Rockehistorie nevner på side 34 «Finkenhagen og hans Tele Impressariobyrå på Ulefoss». Her er han. Han spilte absolutt en rolle i Skiensfjorden på 60-tallet. Men var det ikke Finckenhagen? Den stavemåten har jeg i alle fall notert på negativkonvolutten. Om allting er så husker jeg  en entusiastisk fyr med kremmerinstinkt som atpå til drev en kolonial et sted et stykke ovenfor Fjærkilen. Var litt langt å dra, men et rockelokale på stedet som lot seg bruke rådde han også med – et gammelt bedehus eller noe? Eller et Folkets hus.

Oppdatering! Fant mye stoff om Ole Bjørn Finchenhagen da jeg rullet mikrofilmene i desember 2014. For mye å ta med alle de fete oppslagene. Her først en sak som stemmer med hva jeg hadde en svak erindring av. Under den igjen en portrettsak skrevet av kollega Frank Helgesen.© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020