Frank Helgesen og diktets venner

I saken over var Frank Helgesen den utskremte journalist, mens jeg var kveldsvaktas fotograf. Fant negativene i arkivet og finner tiden moden for å bringe resten av bildene, samt de to over, i bedre «trykk». Etter å ha lest det Frank skriver kan man kanskje lettere forstå såvel de litt kryptiske bemerkninger samt ansiktuttrykket hans – til høyre under:

Bjørn Nilsen, Aasta Lie og Ketil Gjessing.  Enda en kjent forfatter, Sidsel Mørck fra Porsgrunn, blant publikum bak til høyre.

Aasta Lie

Knut Ødegaard

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020