Kaldeste jobben – på den kaldeste dagen


6. januar 1967. Reportasjen om den kaldeste dagen så langt den vinteren sto i avisa dagen etter.  Antar at Ulefoss hadde det kaldest, for dit måtte jeg dra for å finne den kaldeste jobben. Den hadde Ingvald Halvorsen, som tok seg av tømmeret etter at det var tippet i vannet hos Cappelen. I den vesle båten tøffet han fram og tilbake i frostrøyken, temmelig frisk i ansiktsfargen.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020