Løberg & Kristensen

Det var tid for at AP-veteranen fra Skien, stortingsmann Sverre Løberg, skulle gi stafettpinnen videre. Fylkessekretær Finn Kristensen var klar. Selvsagt med røde drakter! 

Tror det var Storms bane vi fant veien til. (red. januar 2015: Feil! Det var Granes bane, se under) 

Dette var i de dager vi i TA, veldig nytt! – kunne koste på oss et fargefoto om begivenheten tilsa. Men man kunne ikke stole på at alle fargebadene gikk i mål, eller at de omskolerte blytypografer klarte pasningen. Så derfor måtte det eksponeres både på fargefilm og Tri-X. Fikk litt mer action i  knipset på svart/hvit-film. 

Oppdatering 22. januar: Enden på visa i (selve) avisa – nederst på sida.

Funnet på mikrofilm på biblioteket i Skien januar 2015  - det beste knipset vant:


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020