Arne Haukvik

… til venstre.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020