Wighus ( Pack) på ferie

Next

Tar jeg ikke mye feil er det 68’er Ragnar Wighus som er på tur. Med gitar og fet bil var det - da som nå - ikke noe problem å få drag på damene.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020