Marken på Handelstorget

Fast innslag i byen utpå vinteren i hele oppveksten, sikkert fra krigens dager og kanskje før – til 60-tallet, minst. 


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020