Marken i Skien 2

Noen stilt opp sine boder år etter år. Tar jeg ikke mye feil er vogn nr. to fra venstre  portrett-tegneren Odd Einarsons. (Jeg så det før jeg googlet!) I bakgrunnet forargelsens «hull» i bybildet i mange år. 

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020