Dream i Porsgrunn

I «alle år» har jeg trodd at jeg tok fotografiet over – og under! –  på Club 7  i Oslo, der jeg ofte støtte på disse karene i året som kom; høsten 1967 til våren 1968 da jeg bodde i Oslo. Men så fant jeg denne TA-saken på mikrofilm i desember 2014, som kunne fortelle at det ble tatt på Viseklubben i Porsgrunn (ikke spor av denne på Google), der jeg hørte dem noen måneder tidligere, i bandets aller første fase mens de spilte seg sammen på en øy i Breviksfjorden. Der hadde trolig porsgrunnsgutten Christian Reim skaffet dem et passende krypinn. På viseklubben holdt de et par intim-konserter i jazzpreget stil. (Klikk på faksimilen over gir en ny versjon du kan forstørre og gjøre mer lesbar.)


© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020