Våtere enn i fjor – på Jomfruland

Previous

Det var først da jeg fant reportasjen på mikrofilm at dette motivet kom på plass. Negativet lå sammen med flombilder fra indre Telemark, og jeg trodde først det var mye regn i form av ødeleggende, flomdigre innlandsbekkefar dette handlet om. På en måte var det vel det.  Dette er fyrvokter Reidar Lauring på Jomfruland som kan konstatere en våtere sommer enn året før.

© Per Helge Berrefjord 2014 - 2020