Onkel Jan

Dette er fotos av onkel Jan selv, som han hadde tatt vare på sammen med alle de andre filmene og kopiene her. Starter med NTB-fotografen med sin kjære Speed Graphic, som jeg også arvet. Så følger barndom og voksenliv.

Site content and management: Per Helge Berrefjord