Personer

Veldig ofte er det enkeltpersoner som skal fotograferes. Det kunne være ren portrettfotografering, eller som pressefoto i en eller annen anledning.

Site content and management: Per Helge Berrefjord