Et minutts stillhet 

Et Minutt stillhet Storeide640


Egil Storeides skisse til plakat for en happening som kom istand fordi Skien Kunstforening hadde fått et alt for stort lokale på Skiensmessen denne våren. Maler og intendant Arne Stømne hengte sin årlige mønstring av lokal kunst for vegg opp i et mindre rom i den gamle utstillingshallen, en tidligere tyskerbrakke fra annen verdenskrig. For å fylle resten med kunstnerisk innhold fikk jeg Willi Storn til å komme ned og være med. Sammen med en gjeng ungdommer fra OHM ble det unnagjort på tre, fire dager. Egil Storeide hadde mønstret på i kassebilen til Willi, som stilte spontant opp for saken. 

Dette ble begynnelsen for min kontakt med kunstnerkollektivet GRAS. Veldig raskt, etter kanskje bare et døgn, kom en bunke silketrykte plakater sendende med toget fra Per Kleiva i Oslo. Tydeligvis et miljø her som lå utenfor min radar på den tiden. 

Ingen tvil om at Egils inspirasjon kom fra møtet med proletariatet og den kanonniserte industriarbeider. Willis inspirasjon, og voldsomme energi, hadde andre røtter, som vel har holdt seg så lenge jeg har kunnet følge med på hans ferd. Siste info her

Største sjokket i den mørke utstillingshallen i Skien, med vegger kledd med svart plast, var et par ti-femten meter lange brukte «kondomer», og like gigantiske sedflekker på gulvet. Et raid på en plastfabrikk på Heistad hadde åpenbart disse skattene for Willi, mens vi jaktet på alt som kunne demonstrere miljøødeleggelser fra et forbrukersamfunn på ville veier. Resten av hallen ble fylt med søppel fra fyllingen og en abandonert bil, Trabant tror jeg det var, som vi ramponerte ytterligere, med en utstillingsdokke stikkende opp av taket. 

Ja, og så den alarmklokka på plakaten: Den er virkelig, noe jeg hadde tatt vare på (og fortsatt har). Vi koblet den til en ringeknapp, slik at vi kunne slå til hver gang det var kommet undrende folk i lokalet, familier som kanskje trodde dette var nok en en hall på varemessen, og ennå ikke hadde vennet seg til mørket her inne. OHM-gjengen kjente til den diskret bortgjemte ringeknappen.

Site content and management: Per Helge Berrefjord